سرسیم-لوله-ای-روکش-دار-تکی-و-دوبل-دو-قلو-انواع-سرس

سرسیم-لوله-ای-روکش-دار-تکی-و-دوبل-دو-قلو-انواع-سرسجستجو برای سرسیم لوله ای روکش دار تکی و دوبل دو قلو انواع سرس:


وایرشو سرسیم لوله ای روکش دار تکی و دوبل دو قلو انواع سرسیم روکش دار حلفوی، دوشاخ، سوزنی، فیشی مادگی، فیشی نری، رابط، انواع کانکتور پیچی ترمینال پیچی

وایرشو سرسیم لوله ای روکش دار تکی و دوبل دو قلو انواع سرسیم روکش دار حلفوی، دوشاخ، سوزنی، فیشی مادگی، فیشی نری، رابط، انواع کانکتور پیچی ترمینال پیچی

انواع وایرشو، سرسیم، ترمینال کاتکتور پیچی سر سیم و وایر شو خرید وایرشو خرید سرسیم خرید ترمینال کانکتور پیچی خرید کیف اتصالات سیم ترمینال ریلی و شاخه ای خرید ترمینال ریلی خرید ترمینال شاخه ای ابزار پرس اتصالات به سیم خرید ابزار پرس اتصالات به سیم اتصالات کابل خرید کابلشو بیمتال دوفلزه خرید رابط بیمتال دوفلزه ابزار پرس اتصالات به کابل خرید ابزار پرس اتصالات به کابل قیچی سیم و کابل خرید قیچی سیم و کابل مفصل کابل خرید مفصل حرارتی ٫ کیلو ولت فشار ضعیف خرید مفصل حرارتی کیلو ولت چسب برق و نوار آپارات بست کمربندی خرید بست کمربندی پلاستیکی خرید پایه چسب دار بست کمربندی خرید بست کمربندی استیل خرید ابزار نصب بست کمربندی گلند کابل خرید گلند کابل پلاستیکی خرید گلند کابل فلزی روکش حرارتی خرید روکش حرارتی مصرف عمومی خرید روکش حرارتی ضد اصطکاک خرید روکش حرارتی دو لایه چسبدار خرید روکش حرارتی دولایه چسبدار ضخیم خرید روکش حرارتی باس بار فشار متوسط خرید نوار حرارتی باس بار فشار متوسط روکش تعمیری کابل خرید روکش حرارتی تعمیری زیپی کابل روکش حریم خرید روکش حریم کیلو ولت درپوش کابل خرید درپوش حرارتی ساده کابل خرید درپوش حرارتی ولو دار کابل خرید درپوش فنری کابل خرید درپوش حرارتی آند فدا شونده لیبل سیم و کابل سفارش لیبل چاپ شده خرید لیبل رولی ساده خرید لیبل حرارتی خرید روکش حرارتی جهت لیبل گذاری سیم خرید پرینتر حرارتی خرید حروف و شماره سیم حلقوی خرید حروف و شماره سیم تخت چراغ سیگنال خرید چراغ سیگنال کلید گردان خرید کلید گردان خرید کلید گردان خرید کلید دیسکرپنسی خرید کلید دکمه دار خرید کلید گردان فن کویل و اجاق گاز میکروسوئیچ خرید میکروسوئیچ ترانسفورمر، بوشینگ و مقره ترانسفورماتور اندازه گیری جریان منو سبد خرید حساب من سبد خرید صدور فاکتور اتصالات سیم وایرشو جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد مورد استفاده وایرشو از این قرار است که وایرشو به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد سپس وایرشو توسط ابزار پرس مناسب بسته به سایز وایرشو پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی وایرشو در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد از مزیت های عمده استفاده از وایرشو در سیم کشی در مقایسه با اتصال مستقیم سیم و ترمینال بدون استفاده از وایرشو و استفاده از چسب برق جهت عایق کاری موارد ذیل را می توان نام برد اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال ایمنی بالاتر عایق کاری سیم عدم نیاز به استفاده از چسب برق سرعت کار بالاتر قیمت مناسب تر انواع وایرشو های روکش دار ذیلا معرفی می گردد وایرشو های دوبل روکش دار الف توضیحات وایرشو هـای دوبل روکش دار دارای ورودی دو سیم به صورت همزمان می باشد دو سیم وارد وایرشــو دوبل شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین دو سیم و وایرشو و همچنین ما بین دو سیم برقرار گردد عایق وایرشو های دوبل به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد جنس و رنگ روکش وایرشو های دوبل روکش دار مطابق با استاندارد می باشد ب مشخصات جنس هادی مس با خلوص آبکاری هادی قلع جنس روکش یا نایلون در صورت درخواست بسته بندی عدد در هر بسته ج شیوه کد گذاری کالا وایرشو های تکی روکش دار الف توضیحات وایرشو های تکی روکش دار دارای ورودی یک سیم می باشد یک سیم وارد وایرشو تکی شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین سیم و وایرشو برقرار گردد عایق وایرشو های تکی به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد جنس و رنگ روکش وایرشو های تکی روکش دار مطابق با استاندارد می باشد ب مشخصات جنس هادی مس با خلوص آبکاری هادی قلع جنس روکش یا نایلون در صورت درخواست بسته بندی عدد در بسته ج شیوه کد گذاری کالا خرید وایرشو کاتالوگ سرسیم به منظور اتصال دو کابل یا سیم به یکدیگر، و یا اتصال یک کابل یا سیم به یک هادی دیگر از سرسیم های روکش دار استفاده می گردد انواع سرسیم های روکش دار ذیلا معرفی می گردد سرسیم های حلقوی روکش دار الف توضیحات سرسیم های حلقوی روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است ب مشخصات جنس هادی مس با خلوص آبکاری هادی قلع جنس روکش یا نایلون در صورت درخواست بسته بندی عدد در بسته ج شیوه کد گذاری کالا سرسیم های دو شاخ روکش دار الف توضیحات سرسیم های دو شاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ استفاده می شود جهت نصب سرسیم دو شاخ، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری و پیچ محکم می شود به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است ب مشخصات جنس هادی مس با خلوص آبکاری هادی قلع جنس روکش یا نایلون در صورت درخواست بسته بندی عدد در بسته ج شیوه کد گذاری کالا سرسیم های سوزنی روکش دار الف توضیحات سرسیم های سوزنی به منظور جلوگیری از صدمه دیدن سیم در حالت داخل شدن مستقیم به سلول ترمینال و بستن پیچ ترمینال بر روی سیم استفاده می شود جهت استقاده، سرسیم سوزنی به سیم پرس می شود سپس قسمت هادی سرسیم داخل سلول ترمینال قرار می گیرد و پیچ می شود در نتیجه، ارتباط بین سیم و سلول ترمینال به واسطه قسمت هادی سرسیم سوزنی حاصل می شود به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است ب مشخصات جنس هادی مس با خلوص آبکاری هادی قلع جنس روکش یا نایلون در صورت درخواست بسته بندی عدد در بسته ج شیوه کد گذاری کالا سرسیم های فیشی نری روکش دار الف توضیحات سرسیم های فیشی نری در مقابل سرسیم های فیشی مادگی جهت اتصال موقت دو سیم به یکدیگر استفاده می شود با بهره گیری از یک زوج سرسیم فیشی نری و مادگی می توان صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به ابزار اضافی عمل قطع و وصل بین دو سیم را به دفعات انجام داد با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته کردن زوج سرسیم به دفعات، بر خلاف سرسیم های دیگر، جنس هادی این سرسیم از برنج آلیاژ مس و روی می باشد به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است ب مشخصات جنس هادی برنج بکاری هادی قلع جنس روکش یا نایلون در صورت درخواست بسته بندی عدد در بسته ج شیوه کد گذاری کالا سرسیم های فیشی مادگی روکش دار الف توضیحات سرسیم های فیشی مادگی در مقابل سرسیم های فیشی نری جهت اتصال موقت دو سیم استفاده می شود این سرسیم، قابلیت جدا شدن از سرسیم فیشی نری صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به هرگونه ابزار را به دفعات دارد لبه های برگشته شده سرسیم های فیشی مادگی موجب اتصال محکم و مطمئن سرسیم فیشی نری روی مقطع هادی سرسیم است از این رو می توان از این زوج سرسیم در محیط های با ارتعاش بالا نیز بهره جست با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته کردن زوج سرسیم به دفعات، جنس هادی این سرسیم بر خلاف سرسیم های دیگر از برنج آلیاژ مس و روی می باشد به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است ب مشخصات جنس هادی برنج آبکاری هادی قلع جنس روکش یا نایلون در صورت درخواست بسته بندی عدد در بسته ج شیوه کد گذاری کالا سرسیم های رابط الف توضیحات سرسیم های رابط به منظور اتصال دائم دو سیم به یکدیگر، و یا افزایش طول دو سیم جهت رسیدن به یکدیگر استفاده می شود به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است ب مشخصات جنس هادی مس با خلوص آبکاری هادی قلع جنس روکش یا نایلون در صورت درخواست بسته بندی عدد در بسته ج شیوه کد گذاری کالا خرید سرسیم کاتالوگ ترمینال پیچی کانکتور پیچی ترمینال های پیچی یا کاتکتور های پیچی، نوعی اتصالات سیم هستند که برای اتصال دو یا چند رسانا به یکدیگر به کار می روند این نوع ترمینال ها کانکتور ها جایگزین مناسبی نسبت به ترمینال های دیگر مثل مدل شاخه ای، ریلی، و یا لحیم کاری هادی ها به یکدیگر و عایق کاری پس از آن محسوب می شود از مزایای کانکتور های پیچی، قیمت ارزان تر، سهولت استفاده، و سرعت بالا در استفاده از آن جهت اتصال هادی ها و یا رفع اتصال هادی ها به یکدیگر می باشد نحوه عملکرد کانکتور پیچی بدین ترتیب می باشد که اتصال هادی ها و عایق کاری به صورت همزمان و به واسطه پیچاندن ترمینال روی سیم های مورد اتصال به یکدیگر با دست، و بدون استفاده از هیچ ابزار اضافه ای همچون پیچ گوشتی یا ابزار لحیم کاری صورت می پذیرد زمانی که ترمینال پیچی کانکتور پیچی در انتهای بدون عایق و در هم تابیده شده سیم های مورد اتصال قرار گرفته و پیچیده می شود، سیم ها به سمت قسمت درونی ترمینال کشیده شده و به وسیله قسمت هادی درونی آن از جنس استیل ، در کنار یکدیگر فشرده می شوند  در نتیجه اتصالی مطمئن و ثابت بین قسمت انتهایی سیم ها برقرار می شود بر خاف اتصالات لحیمی، باز کردن اتصال برای تغییرات احتمالی آتی در سیم کشی از طریق باز کردن کانکتور پیچی با نیروی دست به راحتی امکان پذیر است استفاده از این نوع ترمینال، نیاز به عایق کاری هادی ها با استفاده از چسب برق پس از اتصال سیم ها به یکدیگر را حذف می کند  ترمینال های پیچی عموما به وسیله دست نصب می شوند، و برای تشخیص سایز و ظرفیتشان، بر اساس رنگ کد بندی می شوند انواع ترمینال های پیچی کانکتور پیچی   ذیلا معرفی می گردد ترمینال های پیچی کانکتور پیچی با بدنه شیار دار الف توضیحات کانکتور های پیچی با بدنه شیار دار دارای یک عایق استوانه ای شکل با شیار هایی بر روی بدنه می باشد شیار های موجود بر روی سطح عایق موجب افزایش اصطکاک بین دست و عایق و در نتیجه سهولت پیچاندن ترمینال می گردد که به طبع آن، اتصالی محکم و مطمئن بین سیم ها با یکدیگر، و همچنین بین سیم ها و قسمت هادی کانکتور پیچی برقرار می گردد این نوع ترمینال در پنج سایز متفاوت که هر کدام با رنگ مشخصی برای گنجایش سایز سیم ورودی کدگذاری شده موجود می باشد قسمت عایق کانکتور های پیچی با بدنه شیار دار از جنس ترموپلاستیک سخت با گرید ، و قسمت هادی درونی از جنس استیل رزوه شده می باشد ب مشخصات جنس عایق ترموپلاستیک سخت جنس هادی درونی استیل با آبکاری روی درجه حرارت کاری تا درجه سانتی گراد بسته بندی عدد در هر بسته خرید ترمینال کانکتور پیچی کاتالوگ کیف جدا کننده اتصالات سیم اتصالات سیم انواع بسیار گوناگونی دارند، از قبیل وایرشو روکش دار وایرشو بدون روکش سرسیم روکش دار سرسیم بدون روکش سرسیم پشت باز بدون روکش ترمینال پیچی ترمینال شاخه ای در سیم کشی، بسته به مکان و هدف، از نوع مناسب اتصال سیم استفاده می شود با توجه به تنوع زیاد انواع اتصالات سیم و همچنین سایز های گوناگون هر نوع اتصال سیم، لزوم بهره گیری از کیف مناسب توسط تکنسین برق و سیم کشی جهت قرار دادن انواع و سایزهای گوناگون اتصالات به صورت مرتب جهت نیل به سه هدف زیر ضروری است کاهش احتمال خطا در بکارگیری از مدل و نوع اتصال سیم نا مناسب سرعت بیشتر در پیدا کردن اتصال مناسب و نتیجتا، افزایش سرعت سیم کشی حمل راحت اتصالات سیم کیف های جدا کننده اتصال سیم در سایز های گوناگون، بسته به نیاز تکنسین برق و سیم کشی عرضه می گردد از مزیت های اصلی این کیف ها، داشتن درب شفاف جهت مشاهده اتصالات سیم در حالت بسته بودن کیف، داشتن درب ققل شو و محکم جهت جلوگیری از باز شدن سهوی کیف و ریختن اتصالات سیم، و تعبیه شدن جدا کننده های قابل جابجایی در کیف، جهت افزایش یا کاهش فضای لازم جهت قرار دادن هر نوع اتصال می باشد خرید کیف جدا کننده اتصالات سیم سر سیم و وایر شو ترمینال ریلی و شاخه ای ابزار پرس اتصالات به سیم اتصالات کابل ابزار پرس اتصالات به کابل قیچی سیم و کابل مفصل کابل چسب برق و نوار آپارات بست کمربندی گلند کابل روکش حرارتی روکش تعمیری کابل روکش حریم درپوش کابل لیبل سیم و کابل چراغ سیگنال کلید گردان میکروسوییچ ترانسفورمر ، بوشینگ و مقره © شرکت آژاکس آژند کاوش ساعی مقالات راهنمای خرید درباره ما تماس با ما لیست قیمت کاتالوگ سوالات متداول © شرکت آژاکس رفتن به بالا