کالای برق لِنا - بورس کالای برق ساختمان لاله زار - لیست قیمت


. برخی پروژه هایی که توسط کالای برق لِنا - LENA اجرا شده اند .


نام پروژه:فرشته کارفرما:آقای معینی سال اجرا: 95 مکان:فرشته طبقات: 12
نام پروژه:فرشته
کارفرما:آقای معینی
سال اجرا: 95
مکان:فرشته
طبقات: 12نام پروژه :شب بو کارفرما:آقای مهندس میرزایی سال اجرا: 95 مکان:اندرزگو طبقات: 11
نام پروژه :شب بو
کارفرما:آقای مهندس میرزایی
سال اجرا: 95
مکان:اندرزگو
طبقات: 11نام پروژه :رویا کارفرما:آقای لطفی سال اجرا: 94 مکان:کامرانیه طبقات: 14
نام پروژه :رویا
کارفرما:آقای لطفی
سال اجرا: 94
مکان:کامرانیه
طبقات: 14


. مشاهده کاتالوگ پروژه های اجرا شده .

. ارائه برترین برندهای بازار .