کالای برق لِنا - بورس کالای برق ساختمان لاله زار - لیست قیمت


. برخی پروژه هایی که توسط کالای برق لِنا - LENA اجرا شده اند .


نام پروژه :میزبان کارفرما:دکتر عزیزی سال اجرا: 98 مکان:باغ فردوس طبقات: 14
نام پروژه :میزبان
کارفرما:دکتر عزیزی
سال اجرا: 98
مکان:باغ فردوس
طبقات: 14نام پروژه:فرشته کارفرما:آقای معینی سال اجرا: 95 مکان:فرشته طبقات: 12
نام پروژه:فرشته
کارفرما:آقای معینی
سال اجرا: 95
مکان:فرشته
طبقات: 12نام پروژه :شب بو کارفرما:آقای مهندس میرزایی سال اجرا: 95 مکان:اندرزگو طبقات: 11
نام پروژه :شب بو
کارفرما:آقای مهندس میرزایی
سال اجرا: 95
مکان:اندرزگو
طبقات: 11


. مشاهده کاتالوگ پروژه های اجرا شده .

. ارائه برترین برندهای بازار .