کالای برق لِنا - بورس کالای برق ساختمان لاله زار - لیست قیمت


. برخی پروژه هایی که توسط کالای برق لِنا - LENA اجرا شده اند .


نام پروژه :رویا کارفرما:آقای لطفی سال اجرا: 94 مکان:کامرانیه طبقات: 14
نام پروژه :رویا
کارفرما:آقای لطفی
سال اجرا: 94
مکان:کامرانیه
طبقات: 14نام پروژه :رستوران شاندیز کارفرما:آقای خرسندی سال اجرا: 95 مکان:جردن طبقات: 9
نام پروژه :رستوران شاندیز
کارفرما:آقای خرسندی
سال اجرا: 95
مکان:جردن
طبقات: 9نام پروژه :اقدسیه کارفرما:آقای فولادین سال اجرا: 95 مکان:اقدسیه طبقات: 12
نام پروژه :اقدسیه
کارفرما:آقای فولادین
سال اجرا: 95
مکان:اقدسیه
طبقات: 12


. مشاهده کاتالوگ پروژه های اجرا شده .

. ارائه برترین برندهای بازار .