ارت-چاه-ارت-دکل-چیست-و-چه-کاربردی-دارد-؟-برای-دست-

ارت-چاه-ارت-دکل-چیست-و-چه-کاربردی-دارد-؟-برای-دست-جستجو برای ارت چاه ارت دکل چیست و چه کاربردی دارد ؟ برای دست :


چاه ارت چاه ارت دکل چیست و چه کاربردی دارد ؟ برای دست یافتن به یک سامانه وصل شدن به زمین برای کار مربوطه به اجرای چاه ارت ، با دوام و قابل اعتماد باید از جهت های متفاوت اعم از طراحی ، اجرا و انتخاب مصالح مناسب به این عمل اجرای چاه

چاه ارت چاه ارت دکل چیست و چه کاربردی دارد ؟ برای دست یافتن به یک سامانه وصل شدن به زمین برای کار مربوطه به اجرای چاه ارت ، با دوام و قابل اعتماد باید از جهت های متفاوت اعم از طراحی ، اجرا و انتخاب مصالح مناسب به این عمل اجرای چاه

اجرای چاه ارت شرکت ارکان طرح برسام اجرای چاه ارت ، ارتینگ پرش به محتوا اینستاگرامایمیلتلگرامشرکت ارکان طرح برسامساخت دکل مخابراتی، دکل خود ایستا ، دکل مهاری ، دکل منوپل فارسی خانهدرباره تاورکودرباره شرکت ماپیشنهاد های ویژهمتخصصان دکل تاورکومشتریانگواهینامه ها و مجوزمحصولات کارخانه تولید دکل تاورکودکل های مخابراتیدکل خود ایستادکل خود ایستا چهار پایه تمام نبشیدکل های خود ایستا سه پایه تمام نبشیدکل خود ایستا پایه لوله نبشیدکل خود ایستا  دکل خود ایستا دکل خود ایستا دکل مهاریدکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری لوله و نبشیمتعلقات دکل مهاریدکل منوپلدکل منوپل چند وجهیدکل منوپل لوله ای اسپیرال دکل پلدکل میکروپلمتعلقات دکل های مخابراتیچراغ دکلچراغ دکل سولارچراغ دکل کابلیصاعقه گیر دکلمانتینگ دکل براکت دکل میله برقگیردکل دوربیندکل دوربین مدار بستهدکل دوربین اسپید دامدکل دوربین نظارتیدکل دوربین ترافیکیدکل صاعقه گیردکل پرچمپایه های فلزیپایه چراغ خیابانیپایه چراغ راهنماییپایه صاعقه گیربرج های فلزیبرج روشنایی دکل روشنایی با تاج ثابتبرج روشنایی دکل روشنایی با تاج متحرکدکل برج روشنایی استادیومیخدماتمشاوره ، طراحی و تولید دکلاجرای فونداسیون دکل های مخابراتینصب دکل های مخابراتیپشتیبانی و نگهداری دکل مخابراتیرنگ آمیزی دکل های مخابراتیآچار کشی و رگلاژ دکل مخابراتیچاه ارتاجرای چاه ارتتست چاه ارتاجرای سیستم ارتینگلوازم چاه ارتگالری تصاویرتصاویر کارخانه تولید دکلتصاویر ساخت و نصب دکل خودایستاتصاویر ساخت و نصب دکل مهاریتصاویر ساخت و نصب دکل منوپلتصاویر چاه ارت و فونداسیون دکلاخبار و مقالاتاخبارمقالاتتماس جستجو جستجو فارسی خانهدرباره تاورکودرباره شرکت ماپیشنهاد های ویژهمتخصصان دکل تاورکومشتریانگواهینامه ها و مجوزمحصولات کارخانه تولید دکل تاورکودکل های مخابراتیدکل خود ایستادکل خود ایستا چهار پایه تمام نبشیدکل های خود ایستا سه پایه تمام نبشیدکل خود ایستا پایه لوله نبشیدکل خود ایستا  دکل خود ایستا دکل خود ایستا دکل مهاریدکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری لوله و نبشیمتعلقات دکل مهاریدکل منوپلدکل منوپل چند وجهیدکل منوپل لوله ای اسپیرال دکل پلدکل میکروپلمتعلقات دکل های مخابراتیچراغ دکلچراغ دکل سولارچراغ دکل کابلیصاعقه گیر دکلمانتینگ دکل براکت دکل میله برقگیردکل دوربیندکل دوربین مدار بستهدکل دوربین اسپید دامدکل دوربین نظارتیدکل دوربین ترافیکیدکل صاعقه گیردکل پرچمپایه های فلزیپایه چراغ خیابانیپایه چراغ راهنماییپایه صاعقه گیربرج های فلزیبرج روشنایی دکل روشنایی با تاج ثابتبرج روشنایی دکل روشنایی با تاج متحرکدکل برج روشنایی استادیومیخدماتمشاوره ، طراحی و تولید دکلاجرای فونداسیون دکل های مخابراتینصب دکل های مخابراتیپشتیبانی و نگهداری دکل مخابراتیرنگ آمیزی دکل های مخابراتیآچار کشی و رگلاژ دکل مخابراتیچاه ارتاجرای چاه ارتتست چاه ارتاجرای سیستم ارتینگلوازم چاه ارتگالری تصاویرتصاویر کارخانه تولید دکلتصاویر ساخت و نصب دکل خودایستاتصاویر ساخت و نصب دکل مهاریتصاویر ساخت و نصب دکل منوپلتصاویر چاه ارت و فونداسیون دکلاخبار و مقالاتاخبارمقالاتتماساجرای چاه ارتشما اینجا هستید خانهخدماتاجرای چاه ارتاجرای چاه ارتچاه ارت دکل چیست و چه کاربردی دارد ؟برای دست یافتن به یک سامانه وصل شدن به زمین برای کار مربوطه به اجرای چاه ارت ، با دوام و قابل اعتماد باید از جهت های متفاوت اعم از طراحی ، اجرا و انتخاب مصالح مناسب به این عمل اجرای چاه ارت توجه لازم کرد اما در بین کل قیمت های مختلف این سامانه چاه ارت دارای حساسیت و ویژگی های خاص می باشد زیرا پس از اجرا قابل دسترسی مجدد نیست و در صورت بروز اشکال کار چندانی برای آن نمی توان کرد با توجه کردن به این که این بخش نقش تعیین کننده در کار آمدی بخش وصل شدن زمین را دارد ، می توان بیان کرد مهم ترین بخش سامانه وصل شدن به زمین بوده و طراحی و اجرای درست آن از اهمیت ویژه و  اساسی برخوردار می باشد اجرای چاه ارتمتاسفاته در حال حاضر کمبود منابع کاربردی در مورد سامانه اتصال زمین احساس می شود که این خود موجب شیوع اشتباهات و اختلاف نظر هایی به ویژه در زمینه اجرای چاه ارت شده است چاه ارت گاهی اوقات اجرا های غلط و در نتیجه دست نیافتن به مقاومت مناسب یا ناپایدار و بی دوام بودن چاه های اجرا شده را می بینیم گاهی یک بی دقتی ساده در اجرای چاه ارت باعث از دست رفتن کل هزینه ها و ناکارآمدی سیستم اتصال زمین و در نتیجه نا ایمن شدن شبکه برق و بروز پیامد های ناگوار ناشی از آن می شود لذا شایسته است برای اجرای چاه ارت اهمیتی ویژه و جایگاهی خاص قائل شویم در متن حاضر کوشیده ایم شناختی علمی و در عین حال ساده از مسائل اجرایی و عوامل موثر در کیفیت چاه ارت به دست داده و راه کار هایی مناسب و کاربردی برای اجرا و نیز حل مشکلات آن ارائه نماییم همچنین نحوه ی کاربرد بنتونیت به عنوان الکترولیت خوب در چاه نشان داده شده است بنتونیت به عنوان یک الکترولیت خوب انتخاب شده که در چاه نمایش داده شود بنتولیت از این جهت انتخاب شده است که این ماده تاثیر بسزا و مطلوبی در کم شدن مقاومت چاه و همچنین کم شدن هزینه ها و پایداری و دوام طولانی مدت چاه زمین دارد اجرای چاه ارتعوامل موثر بر مقاومت در اجرای چاه ارت یخ زدگی و خشکی خاکمی دانیم که هدایت الکتریسیته در فلزات ناشی از جا به جایی الکترون ها است و در این کار هسته های اتم ها در جای خود باقی مانده و جا به جا نمی شوند ولی در غیر فلزاتی مانند خاک قضیه به شکل دیگری است در این چنین مورد هایی هدایت الکتریسیته ویزگی و خاصیت شیمیایی را دارا بوده و از املاح و موارد یونیزه شده ی موجود در آن ها به وجود می آید همچنین می دانیم که عبور جریان توسط یون ها مستلزم حرکت و جا به جایی آن ها است حال با توجه به این که یک یون کل اتم را شامل می شود و اتم های مواد جامد قادر به جا به جایی نیستند لذا خاک نیز در حالت جامد قادر به هدایت جریان برق نیست ولی هنگامی مقداری آب جذب خاک شود ، املاح خاک ، در این رطوبت حل و سپس یونیزه شده و آن گاه می توانند عمل هدایت الکتریکی را انجام دهند به همین دلیل خاک های خشک یا یخ زده قادر به هدایت نبودخ و مقاومت بسیار زیادی را از خود نشان می دهند لذا هنگام تعیین عمق چاه ارت در زمان اجرایا احیا چاه ارت بایستی به امکان یخ زدن سطح خاک در زمستان و خشک شدن آن در تابستان توجه نمود و با در نظر گرفتن آب و هوای منطقه ، عمق موثر چاه را از سطحی که امکان یخ زدن و خشک شدن ندارد ، به پایین در نظر گرفت این موضوع به ویژه در اتصال زمین های افقی شبکه ها با های ارت که در عمق کمی اجرا می شوند قابل توجه است اجرای چاه ارتفشردگی خاکمی دانیم که خاک از دانه هایی با اندازه های مختلف تشکیل شده است که این دانه ها در خاک های دست نخورده معمولا به همدیگر فشرده شده و توده متراکمی را به وجود می آورند در این توده های متراکم دانه های خاک در همدیگر فرو رفته و فضای خالی قابل توجهی بین خودشان باقی نمی گذارند بنابراین سطح تماس بین دانه ها زیاد بوده و در نتیجه مقاومت الکتریکی کمی ایجاد می شود در حالی که در خاک های دستی و نامتراکم ، فضای خالی زیاد بین دانه های خاک ، سطح تماس کمی ایجاد می کند و لذا مقاومت الکتریکی را افزایش می دهد اجرای چاه ارت  اکنون نکته بسیار مهم دیگری را مورد توجه قرار می دهیم و آن این که اثر مقاومت ویژه خاک های نزدیک و اطراف الکترود چاه ارت در مقاومت چاه ارت ، خیلی بیشتر از اثر خاک های دور از آن است این دو مطلب مهم نشان می دهد که اجرای چاه ارت در زمین دست نخورده اهمیت فوق العاده ای دارد و در این صورت دستی بودن خاک های سطحی ، چاه آن است که نخست آن قدر پایین برویم تا به زمین دست نخورده برسیم و آن گاه کندن چاه ارت را در زمین دست نخورده ، به اندازه کافی ادامه دهیم بدیهی است که تنها آن قسمت از چاه ارت که در خاک دست نخورده قرار دارد ارزشمند و موثر بوده و عمق موثر چاه نیز برابر ارتفاع همان قسمت است دقیقا به همین دلیل است که در هنگام اجرای چاه ارت بایستی الکترولیت اطراف الکترود را به خوبی کوبیده و متراکم نمود زیرا این کار در کاهش مقاومت چاه ارت اثر زیادی دارد با توجه به این که سیم متصل به الکترود چاه ارت که تا سطح خاک بالا می آید نیز مانند یک الکترود میله ای عمل نموده و در کاهش مقاومت کلی چاه ارت موثر است ، لذا کوبیدن خاک های لایه های بالاتر از الکترود اطراف  سیم ارت نیز می تواند در کاهش مقاومت چاه ارت موثر باشد و هر چه آن ها را بیشتر کوبیده و متراکم کنیم نتیجه بهتری حاصل می شود رطوبت و آبهمان گونه که در تشزیح اثر یخ زدگی گفته شد هدایت الکتریسیته در خاک ماهیت شیمیایی داشته   از املاح حل شده در رطوبت خاک سرچشمه می گیرد بنابراین هر چه رطوبت بیشتری در خاک موجود باشد املاح بیشتری در آن حل شده و جا به جایی یون ها نیز بهبود می یابد لذا مقدار هدایت آن نیز افزایش می یابد ولی برخلاف انتظار ، آن دسته از خاک های سطحی یا زیر زمینی که دائما در معرض رطوبت خیلی زیاد قرار دارند مانند بستر جوی ها و رودخانه ها دارای هدایت کمی هستند زیرا آب و رطوبت بسیار زیاد موجود در این خاک ها را شسته و با خود به جاهای دیگری برده است در نتیجه هدایت آن ها به دلیل فقر املاح اندک است چاره چیست ؟پس با افزایش رطوبت خاک ، هدایت آن افزایش می یابد ولی هنگامی که مقدار این رطوبت بسیار زیاد شود هدایت کاهش خواهد یافت پیش از این گفته شد که اثر مقاومت ویژه خاک های نزدیک و اطراف الکترود ارت در مقاومت چاه ارت ، خیلی بیشتر از اثر خاک های دور از آن است بنابراین بهتر است چاه ارت را آنقدر بکنیم تا به خاک مرطوب که داری مقاومت کمی است برسیم و سپس درون خاک مرطوب نیز تا اندازه ای حفاری را ادامه بدهیم به این ترتیب الکترود چاه ارت در محاصره خاکی کم مقاومت قرار خواهد گرفت به ویژه قابل توجه است که از یک سو افزایش عمق چاه ارت ، موجب کاهش مقاومت آن شده و از سوی دیگر در اعماق بیشتر معمولا درصد رطوبت نیز افزایش یافته و به شکلی مضاعف موجب کاهش مقاومت الکتریکی آن می شود ولی مرکز نباید کار را تا رسیدن به سفره های آب زیر زمینی ادامه داد زیرا همانگونه که گفته شد این کار اثر معکوس دارد تجهیزات چاه ارت فاصله ی چاه ها از یکدیگرمعمولا تعداد و فاصله ی چاه ها و محل احداث آن ، با توجه به مقاومت مورد نظر توسط طراح محاسبه و تعیین می شود ولی به دلیل این که فرمول های محاسبه ی مقاومت چاه ارت اصولا با فرض ممکن بودن خاک نوشته شده اند و در عمل با خاک ها و زمین های غیر ممکن مواجه ایم همچنین به علت وجود برخی مسائل اجرایی ، ممکن است مقاومت عملی چاه ها با مقدار محاسبه شده تفاوت داشته باشد و پس از اجرای چاه ارت به منطور کاهش مقاومت نیاز به اضافه کردن چاه جدید داشته باشیم و گاهی نیز حین اجرای طرح به دلیل وجود موانع عملی از قبیل وجود صخره یا لاشه های بزرگ بتونی در محل طراحی شده ، ناچار از تغییر محل آن شویم لذا لازم است محل های جدیدی برای احداث چاه ارت در نظر گرفته شود به همین دلیل مهندس ناظر بایستی به نکات حائز اهمیت در جا نمایی و  احیا چاه ارت مسلط باشد یکی از نکات مهم در این کار رعایت فاصله لازم بین چاه ها می باشد می دانیم که هر چاه ارت دارای محدوده ای در اتلاف خود می باشد که در هنگام بروز خطا و جاری شدن جریان در الکترود ارت ، دارای ولتاژ خواهد شد این محدوده حوزه ی مقاومت نامیده می شود نکته مهم این است که دو چاه ارت تا حد ممکن از هم دور باشند و با فاصله آن ها حداقل به اندازه ای باشد که حوزه های مقاومت آن ها همپوشانی نداشته باشد همچنین احیا چاه ارت از خدمات تاورکو می باشددسته بندی اجرای چاه ارتتوسط آگوست ارسال دیدگاهبرچسب ها اجرای چاه ارتاحیا چاه ارتتجهیزات چاه ارتچاه ارتساخت چاه ارت نویسنده ناوبری پستقبلیپست قبلی دستگاه تست چاه ارتبعدیپست بعدی مشاوره ، طراحی و تولید دکلپاسخی بگذارید لغو پاسخشما باید وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید مقاله های اخیربرج های نوری چیست و چه کاربردی دارد ؟آگوست ایستگاه رادیویی و دکل آگوست مراحل تولید پایه چراغ خیابانی دکل منوپل آگوست دستگاه خم کن ورق در ساخت دکل دوربین و پایه پرچمآگوست ساخت دکل منوپل با جوش زیر پودریآگوست دکل گالوانیزه و راه های تشخیص میزان گالوانیزهجولای نظرات اخیر در برج روشنایی دکل روشنایی با تاج متحرکعبدالملکی در رنگ آمیزی دکل های مخابراتی در دکل خود ایستا در دکل خود ایستا در دکل خود ایستاجستجو کردن جستجو تاورکو تولید کننده انواع دکل مخابراتی خودایستا ، مهاری ، منوپل با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت دکل ، آماده فروش انواع دکل به شما می باشد مشاوره رایگان دریافت کنید خدماتفارسی خانهدرباره تاورکودرباره شرکت ماپیشنهاد های ویژهمتخصصان دکل تاورکومشتریانگواهینامه ها و مجوزمحصولات کارخانه تولید دکل تاورکودکل های مخابراتیدکل خود ایستادکل خود ایستا چهار پایه تمام نبشیدکل های خود ایستا سه پایه تمام نبشیدکل خود ایستا پایه لوله نبشیدکل خود ایستا  دکل خود ایستا دکل خود ایستا دکل مهاریدکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری لوله و نبشیمتعلقات دکل مهاریدکل منوپلدکل منوپل چند وجهیدکل منوپل لوله ای اسپیرال دکل پلدکل میکروپلمتعلقات دکل های مخابراتیچراغ دکلچراغ دکل سولارچراغ دکل کابلیصاعقه گیر دکلمانتینگ دکل براکت دکل میله برقگیردکل دوربیندکل دوربین مدار بستهدکل دوربین اسپید دامدکل دوربین نظارتیدکل دوربین ترافیکیدکل صاعقه گیردکل پرچمپایه های فلزیپایه چراغ خیابانیپایه چراغ راهنماییپایه صاعقه گیربرج های فلزیبرج روشنایی دکل روشنایی با تاج ثابتبرج روشنایی دکل روشنایی با تاج متحرکدکل برج روشنایی استادیومیخدماتمشاوره ، طراحی و تولید دکلاجرای فونداسیون دکل های مخابراتینصب دکل های مخابراتیپشتیبانی و نگهداری دکل مخابراتیرنگ آمیزی دکل های مخابراتیآچار کشی و رگلاژ دکل مخابراتیچاه ارتاجرای چاه ارتتست چاه ارتاجرای سیستم ارتینگلوازم چاه ارتگالری تصاویرتصاویر کارخانه تولید دکلتصاویر ساخت و نصب دکل خودایستاتصاویر ساخت و نصب دکل مهاریتصاویر ساخت و نصب دکل منوپلتصاویر چاه ارت و فونداسیون دکلاخبار و مقالاتاخبارمقالاتتماساطلاعات تماسنشانی دفتر تهران ، میرداماد ، میدان مادر ، خیابان شاه نظری ، ساختمان پویا ، طبقه سوم ، واحد هشتنشانی کارخانه اتوبان ساوه خروجی صباشهر به سمت شهریار بعداز ویره روبروی کشتارگاه بوستان پلاک ساعات کاری از شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه شماره تلفن مارا در اینجا پیدا کنید فیسبوکتوئیترگوگل یوتیوب اینستاگرامایمیلتلگراماخبار اخیربرج های نوری چیست و چه کاربردی دارد ؟آگوست ایستگاه رادیویی و دکل آگوست مراحل تولید پایه چراغ خیابانی دکل منوپل آگوست کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت تاورکو می باشد فارسی خانهدرباره تاورکودرباره شرکت ماپیشنهاد های ویژهمتخصصان دکل تاورکومشتریانگواهینامه ها و مجوزمحصولات کارخانه تولید دکل تاورکودکل های مخابراتیدکل خود ایستادکل خود ایستا چهار پایه تمام نبشیدکل های خود ایستا سه پایه تمام نبشیدکل خود ایستا پایه لوله نبشیدکل خود ایستا  دکل خود ایستا دکل خود ایستا دکل مهاریدکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری دکل مهاری لوله و نبشیمتعلقات دکل مهاریدکل منوپلدکل منوپل چند وجهیدکل منوپل لوله ای اسپیرال دکل پلدکل میکروپلمتعلقات دکل های مخابراتیچراغ دکلچراغ دکل سولارچراغ دکل کابلیصاعقه گیر دکلمانتینگ دکل براکت دکل میله برقگیردکل دوربیندکل دوربین مدار بستهدکل دوربین اسپید دامدکل دوربین نظارتیدکل دوربین ترافیکیدکل صاعقه گیردکل پرچمپایه های فلزیپایه چراغ خیابانیپایه چراغ راهنماییپایه صاعقه گیربرج های فلزیبرج روشنایی دکل روشنایی با تاج ثابتبرج روشنایی دکل روشنایی با تاج متحرکدکل برج روشنایی استادیومیخدماتمشاوره ، طراحی و تولید دکلاجرای فونداسیون دکل های مخابراتینصب دکل های مخابراتیپشتیبانی و نگهداری دکل مخابراتیرنگ آمیزی دکل های مخابراتیآچار کشی و رگلاژ دکل مخابراتیچاه ارتاجرای چاه ارتتست چاه ارتاجرای سیستم ارتینگلوازم چاه ارتگالری تصاویرتصاویر کارخانه تولید دکلتصاویر ساخت و نصب دکل خودایستاتصاویر ساخت و نصب دکل مهاریتصاویر ساخت و نصب دکل منوپلتصاویر چاه ارت و فونداسیون دکلاخبار و مقالاتاخبارمقالاتتماس رفتن به بالا