چاه-ارت-و-سیستم-ارتینگ-از-نکات-مهمی-در-صنعت-و-ساخت

چاه-ارت-و-سیستم-ارتینگ-از-نکات-مهمی-در-صنعت-و-ساختجستجو برای چاه ارت و سیستم ارتینگ از نکات مهمی در صنعت و ساخت:


چاه ارت و سیستم ارتینگ از نکات مهمی در صنعت و ساختمان است که در این مقاله با آن پرداخته شده است چاه ارت چیست برای داشتن یک سیستم ارتینگ استاندارد و بر چاه ارت اجرای چاه ارت و سیستم ارتینگ از نکات مهمی در صنعت و ساختمان است که در این مقاله با آن پرداخته شده است چاه ارت چیست ؟ برای داشتن یک سیستم ارتینگ استاندارد و برای حفاظت از برخورد آذرخش و برق گرفتگی ناشی از اتصال کوتاه و چاه ارت اجرای چاه ارت و سیستم ارتینگ از نکات مهمی در صنعت و ساختمان است که در این مقاله با آن پرداخته شده است چاه ارت چیست ؟ برای داشتن یک سیستم ارتینگ استاندارد و برای حفاظت از برخورد آذرخش و برق گرفتگی ناشی از اتصال کوتاه و

چاه ارت اجرای چاه ارت و سیستم ارتینگ از نکات مهمی در صنعت و ساختمان است که در این مقاله با آن پرداخته شده است چاه ارت چیست ؟ برای داشتن یک سیستم ارتینگ استاندارد و برای حفاظت از برخورد آذرخش و برق گرفتگی ناشی از اتصال کوتاه و

اجرای چاه ارت شرکت فنی مهندسی ایمن پیشگامان بارز صفحه اصلی خدمات ایمنی ایمنی برق بازرسی فنی و تست چاه ارت تاییدیه ارت وزارت کار اجرای چاه ارت طراحی و نصب صاعقه گیر ایمنی بالابرها، جرثقیل ها، پله برقی و آسانسورهای صنعتی بازرسی جرثقیل تست جرثقیل بازرسی جرثقیل های برجی بازرسی تاور کرین بازرسی جرثقیل متحرک بازرسی جرثقیل موبایل بازرسی جرثقیل سقفی و دروازه ای بازرسی فنی و تست ادوات بار برداری بازرسی فنی و تست لیفتراک ایمنی دیگ بخار و ظروف تحت فشار بازرسی فنی و تست دیگ بخار و ظروف تحت فشار بازرسی جوش و تست های غیر مخرب بازرسی جوش و تست غیر مخرب جوش بازرسی چشمی جوش بازرسی مایعات نافذ تست بازرسی ذرات مغناطیسی – بازرسی جوش آموزش عمومی و تخصصی ایمنی کار خدمات بهداشت حرفه ای ارائه سیستم ها و راه حل های ایمنی در محیط کار ارزیابی ریسک طراحی و نصب حفاظ ماشین آلات ارزیابی، طراحی و اجرای تهویه صنعتی و تهویه مطبوع ارزیابی، طراحی و اجرای تهویه صنعتی و تهویه مطبوع تهویه مطبوع اجرا،خدمات دستگاه زنت طراحی،ساخت،خدمات یونیت هیتر طراحی،ساخت،خدمات دستگاه هواساز طراحی، ساخت،خدمات برج خنک کننده – کولینگ تاور – طراحی،ساخت،خدمات طراحی روشنایی موضوعی و عمومی کنترل صدا ارزیابی ارگونومی و کنترل پوسچرهای کاری گالری تصاویر آیین نامه های ایمنی آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار قانون کار مقررات ملی ساختمان اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی دستورالعمل ها درباره ما تماس با ما صفحه اصلی خدمات ایمنی ایمنی برق بازرسی فنی و تست چاه ارت تاییدیه ارت وزارت کار اجرای چاه ارت طراحی و نصب صاعقه گیر ایمنی بالابرها، جرثقیل ها، پله برقی و آسانسورهای صنعتی بازرسی جرثقیل تست جرثقیل بازرسی جرثقیل های برجی بازرسی تاور کرین بازرسی جرثقیل متحرک بازرسی جرثقیل موبایل بازرسی جرثقیل سقفی و دروازه ای بازرسی فنی و تست ادوات بار برداری بازرسی فنی و تست لیفتراک ایمنی دیگ بخار و ظروف تحت فشار بازرسی فنی و تست دیگ بخار و ظروف تحت فشار بازرسی جوش و تست های غیر مخرب بازرسی جوش و تست غیر مخرب جوش بازرسی چشمی جوش بازرسی مایعات نافذ تست بازرسی ذرات مغناطیسی – بازرسی جوش آموزش عمومی و تخصصی ایمنی کار خدمات بهداشت حرفه ای ارائه سیستم ها و راه حل های ایمنی در محیط کار ارزیابی ریسک طراحی و نصب حفاظ ماشین آلات ارزیابی، طراحی و اجرای تهویه صنعتی و تهویه مطبوع ارزیابی، طراحی و اجرای تهویه صنعتی و تهویه مطبوع تهویه مطبوع اجرا،خدمات دستگاه زنت طراحی،ساخت،خدمات یونیت هیتر طراحی،ساخت،خدمات دستگاه هواساز طراحی، ساخت،خدمات برج خنک کننده – کولینگ تاور – طراحی،ساخت،خدمات طراحی روشنایی موضوعی و عمومی کنترل صدا ارزیابی ارگونومی و کنترل پوسچرهای کاری گالری تصاویر آیین نامه های ایمنی آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار قانون کار مقررات ملی ساختمان اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی دستورالعمل ها درباره ما تماس با ما منو صفحه اصلی خدمات ایمنی ایمنی برق بازرسی فنی و تست چاه ارت تاییدیه ارت وزارت کار اجرای چاه ارت طراحی و نصب صاعقه گیر ایمنی بالابرها، جرثقیل ها، پله برقی و آسانسورهای صنعتی بازرسی جرثقیل تست جرثقیل بازرسی جرثقیل های برجی بازرسی تاور کرین بازرسی جرثقیل متحرک بازرسی جرثقیل موبایل بازرسی جرثقیل سقفی و دروازه ای بازرسی فنی و تست ادوات بار برداری بازرسی فنی و تست لیفتراک ایمنی دیگ بخار و ظروف تحت فشار بازرسی فنی و تست دیگ بخار و ظروف تحت فشار بازرسی جوش و تست های غیر مخرب بازرسی جوش و تست غیر مخرب جوش بازرسی چشمی جوش بازرسی مایعات نافذ تست بازرسی ذرات مغناطیسی – بازرسی جوش آموزش عمومی و تخصصی ایمنی کار خدمات بهداشت حرفه ای ارائه سیستم ها و راه حل های ایمنی در محیط کار ارزیابی ریسک طراحی و نصب حفاظ ماشین آلات ارزیابی، طراحی و اجرای تهویه صنعتی و تهویه مطبوع ارزیابی، طراحی و اجرای تهویه صنعتی و تهویه مطبوع تهویه مطبوع اجرا،خدمات دستگاه زنت طراحی،ساخت،خدمات یونیت هیتر طراحی،ساخت،خدمات دستگاه هواساز طراحی، ساخت،خدمات برج خنک کننده – کولینگ تاور – طراحی،ساخت،خدمات طراحی روشنایی موضوعی و عمومی کنترل صدا ارزیابی ارگونومی و کنترل پوسچرهای کاری گالری تصاویر آیین نامه های ایمنی آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار قانون کار مقررات ملی ساختمان اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی دستورالعمل ها درباره ما تماس با ما اجرای چاه ارت  اجرای چاه ارت و سیستم ارتینگ از نکات مهمی در صنعت و ساختمان است که در این مقاله با آن پرداخته شده است  چاه ارت چیست ؟ برای داشتن یک سیستم ارتینگ استاندارد و برای حفاظت از برخورد آذرخش و برق گرفتگی ناشی از اتصال کوتاه و اتصال الکتریسیته به بدنه فلزی دستگاه های الکتریکال و برقی موجود در منزل و کارگاه که به برق وصل می‌شود و در اثر تماس انسان برای وی خطر ایجاد می‌کند معمولاً بهترین راه احداث چاه ارت است چاه ارت قسمتی از سیستم ارتینگ می باشد که به منظور تخلیه فوری جریان الکتریکی ناخواسته به زمین ایجاد می گردد    اجرای چاه ارتهدف از بکاربردن اتصال زمین اجرای چاه ارت ـ حفاظت و ایمنی جان انسان ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ـ فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت کار ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی ـ حذف ولتاژ اضافی ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکی کاهش افت ولتاژ و افت توان بر اثر عدم تعادل بار در سیستم انواع چاه ارت  عموما اجرای چاه ارت با دو روش ذیل انجام  می گردد  چاه ارت عمقی این روش مدل متداول ایجاد چاه ارت است چاهی با عمق بالا حفر می شود سپس صفحه مسی داخل آن قرار داده شده و با مواد مخصوص پر می شود چاه ارت سطحی این روش زمانی انجام می پذیرد و پیشنهاد می گردد  که امکان حفر چاه عمیق برای ما وجود ندارد  مقاومت الکترود زمین به عوامل فراوان مخصوصا به مقاومت ویژه خاک، ابعاد وشکل  الکترود بستگی دارد، برای حجم معینی از فلز الکترود هر چه یکی از ابعاد الکترود بزرگتر از دو بعد دیگر بوده و تماس الکترود در این بعد با خاک بیشتر باشد، مقاومت الکترود نسبت به جرم کلی زمین کمتر خواهد شد  انواع الکترود های زمین  متداولترین انواع الکترود ها جهت اجرای چاه ارت از نظر شکل و طرز قرار گرفتن آن ها در زمین به شرح زیر تقسیم می شوند  الکترود های قائمالکترودهای افقیالکترودهای صفحه ایالکترود بتن مسلح در شالوده ساختمان  الکترودهای قائم  الکترودهای قائم به خاطر نفوذ بیشتر در عمق خاک و دسترسی به لایه های مرطوب تر زمین، صرفه اقتصادی و سهولت در اجرا متداولترین نوع الکترودها در جهان می باشند انواع الکترودهای قائم که با روش کوبیده شدن در زمین و یا به روش دفنی اجرای چاه ارت نصب می شوند عبارت است از  الکترودهای میله ایالکترودهای لوله ای و پروفیلیسیم چند مفتولی یک نمونه میله چند تکه استاندارد نمونه ای از میله راد کاپر باند نمونه های دیگری از الکترود های قائم، سمت راست الکترود لوله ای، سمت چپ یک نمونه الکترود پروفیلی  اجرای راد کوبی  روش صحیح نصب الکترودهای میله ای رادکوبی استفاده از چکش های استاندارد چکش دستی لوله ای ،چکش پنوماتیکی،چکش الکتریکی یا پیکور است استفاده از پتک صرف نظر از احتمال صدماتی که برای اپراتور دارد، دشوار و زمانبر نیز هست و به احتمال زیاد به الکترود هم آسیب خواهد رساند در پایین نمونه ای از این چکش ها آمده است    دو نمونه چکش مخصوص کوبیدن میله جهت عملیات رادکوبی    الکترود های سیمی چند مفتولی و تسمه ای که در زمین به روش دفنی نصب می شوند، صرفا در مواردی که خاک دارای مقاومت مخصوص بالایی است، بهراه الکترولیت مناسب به عنوان آلترناتیوی در کنار الکترود صفحه ای مطرح اند    الکترودهای صفحه ای  استفاده از صفحه به عنوان الکترود زمین جهت اجرای چاه ارت  فقط در محل هایی که حداکثر تا عمق متر دارای نم طبیعی می باشند مجاز بوده و برای عمق بیشتر از متر  توصیه نمی گردد  در روش سنتی اجرای چاه ارت  نصب الکترود صفحه ای در عمق زیاد یعنی بیش از متر ، که در ایران معمول است ،اغلب با هدف رسیدن به لایه های نمناک زمین انجام می شود طراحی مدرن، با توجه به هزینه های زیاد این روش، الکترود های قائم را در اکثر پروژه ها بر آن ترجیح می دهد  لذا با توجه به اینکه هنوز در برخی از نقاط کشور این رویه سنتی معمول است در اینجا به برخی از الزامات آن اشاره شده است  جنس و مشخصات الکترود صفحه ای  صفحه مسی چاه ارت در ابعاد مختلف و به قطر و میلیمتر تولید می شود ابعاد این صفحه برای مناطق مرطوب ، نیمه مرطوب و خشک مناسب است هر چه ابعاد صفحه بزرگ تر و قطر آن بیشتر باشد رسانایی بهتری خواهیم داشت و طول عمر چاه نیز بالاتر می رود در حالت عادی و برای اتاق سرور صفحه مسی با درجه خلوص بالا مناسب است  بهتر است الکترود صفحه ای به صورت قائم دفن شود تا خطوط  جریان خارج شده از صفحه حتی الامکان یکنواخت در خاک پخش شوند و ضمنا فشار خاک بر دو سمت صفحه یکنواخت باشد اتصال هادی زمین به الکترود صفحه ای باید حداقل در دو نقطه مجزا و ترجیحا توسط جوش احتراقی یا اگزوترمیک جوش انجام شود    اجرای چاه ارت با الکترود صفحه ای  ابتدا چاهی به قطر حدود سانتی متر و عمق متر ترجیحا درون باغچه حفر میکنیم اندازه چاه ارت به نوع خاک و مکان محل اجرا بستگی دارد اما قانونا باید به حدی کنده شود که به نم طبیعی خاک برسیم در تهران در مناطق جنوبی با توجه به نوع خاک و پست تر بودن محل متر کافی است اما در مناطق شمالی تهران با توجه به ارتفاع محل و ماسه ای بودن خاک تا متر توصیه میشود جهت اتصال سیم مسی به صفحه مسی اجرا جوش کدولد قبل از قرار دادن صفحه ریختن حدود سانت مواد کاهنده یا بنتونیت به درون چاهاستفاده از لوله پلیکا جهت تزریق آبقرار دادن صفحه به صورت عمودی درون چاه ارتمخلوط کردن مواد کاهنده یا بنتونیت در بیرون چاه ارت و ریختن این مواد به درون چاهپر کردن الباقی چاه ارت با خاک نرماتصال کابل شو به سیم ارت که از چاه بیرون آمده جهت همبندی سیستم ارتینگ و تست دوره ای استفاده از حوضچه ارت و یا تابلو تست باکس  ٫ اجرای چاه ارت احداث چاه ارت اصلاح چاه ارت الکترودهای ارت راد کوبی سیستم ارتینگ ارسال نظرلغو پاسخآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد عبارت امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید بازرسی فنی و تست چاه ارت بازرسی فنی و تست چاه ارت از نکات مهمی در صنعت و ساختمان است که در این مقاله به آن اشاره شده است مقاومت مخصوص زمین ρ مقاومت یک متر مکعب از زمین به ابعاد × × متر که بین دو الکترود صفحه ای مقابل هم سنجیده شده و واحد آن Ω می باشد تعریف گراند بیشتر بدانید اجرای چاه ارت   اجرای چاه ارت و سیستم ارتینگ از نکات مهمی در صنعت و ساختمان است که در این مقاله با آن پرداخته شده است   چاه ارت چیست ؟   برای داشتن یک سیستم ارتینگ استاندارد و برای حفاظت از برخورد آذرخش و برق گرفتگی ناشی از اتصال کوتاه و اتصال الکتریسیته به بدنه فلزی بیشتر بدانید بازرسی جرثقیل تست جرثقیل   بازرسی جرثقیل تست جرثقیل   جرثقیل   ماشینی است که برای بلند کردن، پایین آوردن و جابه جایی افقی بار به کار برده می شود   طبقه بندی جرثقیل ها بر اساس استاندارد   جرثقیل های صنعتی جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی بیشتر بدانید بازرسی جرثقیل متحرک بازرسی جرثقیل موبایل   بازرسی جرثقیل متحرک بر اساس استاندارد   بر اساس استاندارد مذکور ، بازرسی جرثقیل متحرک به پنج دسته تقسیم می شوند   بازرسی جرثقیل متحرک بازرسی جرثقیل موبایل به صورت مقدماتی   پیش از نخستین استفاده از جرثقیل متحرک، تمامی جرثقیل های جدید یا تعمیر شده باید مطابق با چک لیست های بیشتر بدانید اطلاعات تماس آخرین مقالات بازرسی فنی و تست چاه ارت اجرای چاه ارت بازرسی جرثقیل بازرسی ادوات باربرداری لینکهای مفید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کارمعاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهرانمعاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیکانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشتسامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنیسامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکارانسازمان مدیریت بحران کشور اطلاعات تماس تهران پرند بلوار امام خمینی خیابان کوهستان بن بست پونه بلوک واحد آمار سایت آمار سایت کاربران حاضر بازدیدهای امروز بازدیدهای روز پیش بازدیدهای روز پیش کل بازدید ها