چاه-ارت-الف-توسط-دستگاه-ارت-سنج-در-این-حالت-برای-ت

چاه-ارت-الف-توسط-دستگاه-ارت-سنج-در-این-حالت-برای-تجستجو برای چاه ارت الف توسط دستگاه ارت سنج در این حالت برای ت:


چاه ارت تست چاه ارت الف توسط دستگاه ارت سنج در این حالت برای تست چاه ارت دوعدد سوند که جزء لوازم جانبی دستگاه ارت سنج می‌باشد را در فاصله‌های مساوی بین تا متر و در یک راستا از

چاه ارت تست چاه ارت الف توسط دستگاه ارت سنج در این حالت برای تست چاه ارت دوعدد سوند که جزء لوازم جانبی دستگاه ارت سنج می‌باشد را در فاصله‌های مساوی بین تا متر و در یک راستا از

برقکار ساختمان چاه ارت ورود کاربران ثبت نام فرم درخواست همکاری برق کشی ساختمان آموزش برق کشی ساختمان برق کشی صنعتی آموزش برق صنعتی نکات ایمنی برق صنعتی ابزارهای برقکار لوازم و قطعات برق نمونه کارها نکات ایمنی برق اطلاعات عمومی برق تابلو برق سیستم‌های حفاظتی و امنیتی هوشمندسازی برق اضطراری درباره تکنیکال من ثبت نام ورود کاربران چاه ارت نحوه اجرای چاه ارت چگونه است؟ بطور کلی جهت اجرای چاه ارت و سیستم حفاظتی دو روش کلی وجود دارد که ذیلاً ضمن بیان آن ها موارد استفاده و تجهیزات مورد نیاز هر روش و نحوه اجرای هر یک بیان می گردد زمین عمقی در این روش که یک روش معمول می باشد از چاه برای اجرای ارت استفاده می شود زمین سطحی در این روش سیستم ارت در سطح زمین برای مناطقی که امکان حفاری عمیق در آن ها وجود ندارد و یا در عمق حدود سانتیمتر اجرا می گردد در چه شرایطی از روش سطحی برای اجرای ارت استفاده نمائیم؟ در مکان هایی از روش سطحی استفاده می کنیم که فضای لازم و امکان حفاری در اطراف سایت وجود داشته باشد ارتفاع از سطح دریا پایین باشد مانند شهرهای شمالی و جنوبی کشور پستی وبلندی محوطه سایت کم باشد فاصله بین سایت و دکل زیاد باشد با توجه به مزایای روش سطحی اجرای ارت به این روش ارجحیت دارد اجرای ارت به روش عمقی الف انتخاب محل چاه ارت چاه ارت را باید درجاهایی که پایین ترین سطح را داشته و احتمال دسترسی به رطوبت حتی الامکان در عمق کمتری وجود داشته باشد یا در نقاطی که بیشتر در معرض رطوبت وآب قرار دارند مانند زمین های چمن باغچه ها وفضاهای سبز حفر نمود ب عمق چاه با توجه به مقاومت مخصوص زمین عمق چاه از حداقل متر تا متر و قطر آن حدوداً سانتیمتر می تواند باشد در زمین هایی که با توجه به نوع خاک داری مقاومت مخصوص کمتری هستند مانند خاک های کشاورزی و رسی عمق مورد نیاز برای حفاری کمتر بوده ودر زمین های شنی و سنگلاخی که دارای مقاومت مخصوص بالاتری هستند نیاز به حفر چاه باعمق بیشتر می باشد برای اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک از دستگاه های خاص استفاده می گردد در صورتی که تا عمق متر، به رطوبت نرسیدیم و احتمال بدهیم در عمق بیشتر از متر به رطوبت نخواهیم رسید نیازی نیست چاه را بیشتر از متر حفر کنیم بطور کلی عمق متر و قطر حدود سانتیمتر برای حفر چاه پیشنهاد می گردد محدوده مقاومت مخصوص چند نوع خاک در جدول زیر آمده است نوع خاک مقاومت مخصوص زمین اهم متر باغچه ای الی رسی الی مخلوط رسی ماسه ای و شنی الی شن و ماسه الی سنگلاخی و سنگی الی ج مصالح مورد نیاز چاه ارت مصالح مورد نیاز و مشخصات آن برای اجرای چاه ارت روش عمقی و کوبی روش سطحی در جدول زیر آمده است ردیف نوع جنس توضیحات میله برقگیر به طول تا متر و قطر میلمتر و جنس آن مس خالص و نوک تیز باشد بست میله برقگیر به سیم ارت جهت اتصال به میله برقگیر به سیم ارت در نقاطی که ارتفاع دکل حدودا متر باشد یوبولیت جهت استفاده در میله برقگیر بست سیم به دکل به سیم نمره را به اندازه های لازم بریده و رشته رشته کرده جهت اتصال سیم ارت به دکل استفاده می نماییم تسمه آلومینیومی یا مسی در اندازه میلیمتر عدد بکارگیری با یوبولیت جهت بستن میله برق گیر در دکل های مهاری سیم مسی نمره به تعداد رشته کابلشو نمره جهت اتصال سیستم ارت به شینه داخل سایت و یا اتصال پای دکل های مهاری و خود ایستا به سیستم ارت لوله پلی اتیلن اتمسفر برای ایجاد پوشش عایق روی سیم مسی در محوطه و محل تردد بست لوله پلی اتیلن همراه پیچ و رول پلاک جهت اتصال لوله پلی اتیلن به دیوار پودر انفجاری جهت جوش دادن سیم به صفحه یا سیم به میله یا اتصال سیم ها به یکدیگر در نقاطی که دسترسی به جوش نقره یا جوش برنج وجود ندارد شینه مسی به ابعاد میلیمتر برای نصب در داخل سایت و اتصال دستگاه ها به آن صفحه مسی مورد استفاده در روش عمقی مقره همرا پیچ و رول پلاک جهت اتصال شینه مسی به دیوار پیچ و مهره نمره با واشر فنری و تخت جهت استفاده شینه مسی، پلیت، شینه پای دکل و غیره بست سیم به صفحه مسی به منظور محکم کردن اتصال سیم روی صحفه مسی بست دوسیم نمره جهت اتصال دو سیم نمره روی زمین پلیت مخصوص اتصال میله برقگیر به دکل برای دکل های خود ایستای متری استفاده می گردد شینه مسی مخصوص پای دکل برای وصل نمودن پای دکل های خود ایستای متری به سیستم ارت میله در روش سطحی استفاده می گردد بست مربوط به سیم مسی و میله برای اتصال سیم به میله برقگیر یا کُرپی ابرویی همراه پیچ و مهره برای بستن میله برقگیر به دکل های فوتی و دکل های خود ایستای لوله ای بنتونیت اکتیو کیلو برای روش عمقی و سطحی بست میله برقگیر به پلیت جهت اتصال میله برقگیر به پلیت در دکل های خود ایستای متری، صحفه مسی به ابعاد سانتیمتر برای مناطق شمالی کشور و سانتیمتر برای مناطق نیمه خشک مانند تهران و سانتیمتر برای مناطق کویری استفاده شده باشد از صحفه مسی با ضخامت یا میلیمتر نیز می توان استفاده نمود د اتصال سیم به صحفه مسی اتصال سیم به صحفه مسی بسیار مهم می باشد و هرگز در هیچ شرایطی نباید این اتصال تنها با استفاده از بست، دوختن سیم به صحفه و یا غیره برقرار گردد بلکه حتما باید سیم به صحفه جوش داده شود و برای استحکام بیشتر با استفاده از عدد بست سیم به صحفه ردیف جدول مصالح مورد نیاز بسته شده ومحکم گردد برای جوش دادن قطعات مسی به یکدیگر از جوش برنج یا نقره استفاده شود و درصورت عدم دسترسی به این نوع جوش از جوش استفاده گردد هـ حفر چاه ارت با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه چاهی با عمق مناسب و در مکان مناسب با توجه با راهنمای انتخاب محل چاه ارت حفر گردد شیاری به عمق سانتیمتر از چاه تا پای دکل برای مسیر سیم چاه ارت تا برقگیر روی دکل همچنین برای سیم ارت داخل ساختمان حفر نمائید در صورتی که مسیر دو سیم مشترک باشد بهتر است این دو مسیر ایزوله گرند همینطور مسیر سیم ها باید کوتاهترین مسیر بوده و سیم میله برقگیر و ارت حتی الامکان مستقیم و بدون پیچ و خم باشد و نبایستی خم های تند داشته باشد در صورت نیاز به خم زدن سیم، در طول بیش از سانتیمتر انجام گردد و پر نمودن چاه ارت ابتدا حدود لیتر آب و نمک تهیه و کف چاه می ریزیم به طوریکه تمام کف چاه را در بر گیرد بعد از ساعت مراحل زیر را انجام می دهیم به ارتفاع سانتیمتر از کف چاه را با خاک رس و یا خاک نرم پر می نماییم به مقدار لازم حدود کیلو گرم معادل کیسه کیلو گرمی بنتونیت را با آب مخلوط کرده و به صورت دوغاب در می آوریم و مخلوط حاصل را به ارتفاع سانتمتر از کف چاه می ریزیم هر چه مخلوط حاصل غلیظتر باشد کیفیت کار بهتر خواهد بود صحفه مسی را به دو سیم مسی نمره جوش می دهیم این سیم ها یکی به میله برقگیر روی دکل و دیگری به شینه داخل ساختمان خواهد رفت بنابراین طول سیم ها را متناسب با طول مسیر انتخاب می نماییم صحفه مسی را بطور عمودی در مرکز چاه قرار می دهیم اطراف صحفه مسی را با دوغاب تهیه شده تا بالای صحفه پر می نماییم لوله پلیکای سوراخ شده را بطور مورب در مرکز چاه و در بالای صحفه مسی قرار می دهیم و داخل لوله پلیکا را شن می ریزیم تا سانتیمتر از انتهای لوله پر شود این لوله برای تامین رطوبت ته چاه می باشد و در فصول گرم سال تزریق آب از این لوله بیشتر انجام گردد لازم به ذکر است در مواردی که چاه ارت در باغچه حفر شده باشد یا ته چاه به رطوبت رسیده باشد و یا کلاً در جاهایی که رطوبت ته چاه از بالای چاه یا پایین چاه تامین گردد نیازی به قرار دادن لوله نیست بعد از قرار دادن لوله پلیکا به ارتفاع سانتیمتر از بالای صحفه مسی را با دوغاب آماده شده پر می کنیم الباقی چاه را هم تا سانتیمتر بر سر چاه مانده با خاک معمولی همراه با ماسه یا خاک سرند شده کشاورزی پر می نماییم و سانتیمتر از چاه را برای نفوذ آب باران و آب های سطحی به داخل چاه با شن و سنگریزه پر می کنیم روی چاه مخصوصاً در مواقعی که از لوله پلیکا استفاده نمی شود، نباید آسفالت شده و یا با سیمان پر شود داخل شیارهای حفاری شده را با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم معمولی ویا خاک معمولی مخلوط با بنتوتیت پرنمایید نصب شینه یا میله برقگیر شینه داخل ساختمان باید توسط مقره هایی از دیوار ساختمان ایزوله گردد قطر و طول شینه بستگی به تعداد انشعابات داخل ساختمان دارد تمامی تجهیزات داخل ساختمان بایستی بطور جداگانه و موازی به این شینه متصل گردد در حالتی که دکل روی ساختمان قرار داشته باشد سیم میله برقگیر نبایستی ازداخل ساختمان برده شود بلکه باید خارج از ساختمان سیم کشیده شود وهمین طور مسیر عبوری سیم ارت به داخل ساختمان تا شینه ورودی ساختمان باید عایق دار باشد در پای دکل توسط بست سیم میله برقگیر به یکی از پایه های دکل خیلی محکم متصل شود و تا بالای دکل به میله برقگیر متصلل گرد لازم به ذکر است مسیر میله برقگیر از کابل هایی که به آنتن ها می روند باید جدا باشد اجرای چاه ارت به روش سطحی هفت روش برای اجرای زمین سطحی وجود دارد که عبارتند از پنجه ای شعاعی مختلط حلزونی الکتروشیمیایی شبکه ای اجرای چاه ارت به روش کوبی مصالح مورد نیاز مصالح موردنیاز همانند روش عمقی میباشد با این تفاوت که به جای صحفه مسی از میله های مغز فولادی تا متری با قطر میلیمتر و با روکش مس استفاده می نماییم روش اجرا الف کانالی به عمق سانتیمتر و عرض ساتیمتر و طول حفر می نماییم طول کانال را به دو روش می توان تعیین نمود اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک وانجام محاسبات لازم به روش تجربی که در ادامه شرح داده می شود ب چنانچه سایت دارای دکل خود ایستا می باشد برای حفر کانال از فاصله بین اتاق تجهیزات و دکل و همچنین اطراف دکل استفاده شود ج چنانچه دکل روی ساختمان قرار داشته حفاری با در نظر گرفتن اتاق دستگاه و دکل در مسیری که زمین رطوبت بیشتری دارد انجام گیرد د پس از آماده شدن کانال میله به فاصله متر از یکدیگر در زمین می کوبیم به گونه ای که حدوداً سانتیمتر از میله ها بیرون بمانند سپس میله را با کابل مسی یا کابل برق به هم وصل نموده و با دستگاه ارت سنج مقاومت زمین ایجاد شده را اندازه می گیریم چنانچه مقاومت نشان داده شده با دستگاه بالای اهم بود میله دیگری به فاصله متر از میله دوم می کوبیم و با اتصال میله به هم مقاومت زمین ایجاد شده را اندازه گیری می نماییم این کار را تا زمانی که مقاومت اندازهگیری شده به زیر اهم برسد ادامه می دهیم بعد از آنکه به تعداد کافی میله کوبیده شد، سیمی را که به شینه مسی نصب شده در اتاق دستگاه، متصل است را به تک تک میله ها جوش داده و به سمت دکل می بریم هـ برای پر نمودن کانال ابتدا با بنتونیت روی سیم مسی را پوشانده در زمین هایی که رطوبت کافی ندارند و سپس با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم کانال را پر می نماییم و مقاومت زمین اجرا شده را اندازه گیری نموده وثبت می نماییم بعد از پر کردن کانال مقاومت زمین اندازه گیری شده کاهش خواهد داشت و باید کمتر از اهم باشد نکته در مناطق سردسیر عمق کانال حفاری شده و بطور کلی مسیر عبور کابل مسی خیلی مهم می باشد و نباید در معرض یخبندان قرار گیرد تاثیر کاهش درجه حرارت بر افزایش مقاومت سیستم زمین به شرح زیر می باشد دما بر حسب درجه سانتیگراد میزان مقاومت بر حسب اهم بر متر سایر روش های ارت روش های دیگر در مناطق کوهستانی و سنگلاخی و مکان های خاص کاربرد دارند که بنا به مورد با بازدید از محل و اندازه گیری های لازم می تواند طرح مناسب تهیه گردد اجرای چاه ارت در ارتفاعات ارتفاعات کشور را با توجه به نوع زمین و خاک می توان به سه دسته تقسیم کرد ارتفاعات خاکی که امکان حفاری و کوبیدن میله مغز فولادی در آن ها وجود دارد ارتفاعات سنگلاخی که امکان حفاری عمیق در آن ها وجود ندارد ولی می توان شیار ایجاد کرد ارتفاعات صخره ای حالت اول به یکی از روش های حفر چاه یا کوبیدن می توان سیستم ارت را اجرا نمود حالت دوم شیارهایی به صورت ستاره و پنجه ای ایجاد نموده و تسمه مسی را در داخل شیارها خوابانده و برای کاهش مقاومت روی تسمه را با مخلوط خاک و بنتونیت می پوشانیم نکته کلیه اتصالات در زیر خاک باید به یکدیگر جوش داده شوند روش اول در زمین های صخره ای که امکان حفاری وجود ندارد با مصالح ساختمانی کانال ساخته تسمه مسی را در کف کانال خوابانده و کانال را با بنتونیت پر می نماییم طول کانال یا کانال ها باید به اندازه ای باشد که مقاومت اندازه گیری شده زیر اهم گردد برای گرفتن نتیجه مطلوب می بایستی داخل کانال بصورت مصنوعی دائما مرطوب نگه داشته شود روش دوم روش شبکه ای است، بدین صورت که ابتدا شبکه شطرنجی با سیم مسی به طول و عرض به طوریکه نقاط اتصال بهم جوش داده شده درست کرده سپس با مصالح ساختمانی آن را در زمین با بنتونیت به ارتفاع به طوریکه ابتدا بنتونیت ریخته سپس شبکه ساخته شده را قرار داده و روی آن را هم تا با بنتونیت می پوشانیم و انشعاب های لازم جهت دکل و سایت و نقاط دیگر از آن گرفته می شود متغییرهای و به میزان مقاومت خوانده شده بستگی دارد نکات عمومی ومهم در خصوص سیستم های ارت کلیه اتصالات با مفتول برنج یا نقره جوشکاری گردد سطح جوش باید باشد و جهت اتصالات و جوشکاری رعایت گردد در مواردی توصیه می شود از هر پایه دکل های خود ایستا هم فونداسیون دکل توسط سیم مسی و بست مخصوص به سیم ارت و هم پای دکل به سیستم ارت جوشکاری گردد سیم میله برقگیر از پایه ای که آنتن های کمتری نصب می شود و با کابل های روی لِدر حداکثر فاصله را داشته باشد بدون خمش در مسیر و مستقیماً به رینگ داخل کانال و از کوتاهترین مسیر توسط جوش متصل گردد میله برقگیر روی دکل در بالاترین نقطه دکل با رعایت مخروط حفاظتی با زوایه درجه به طوریکه تجهیزات را کاملاً پوشش دهد قرار گیرد و جنس آن تمام مس با آلیاژ استاندارد به قطر و طول آن بستگی به ارتفاع نصب آنتن های روی دکل دارد شعاع خم سیم مسی حداقل سانتیمتر و زاویه قوس حداقل درجه رعایت گردد رعایت زاویه خمش سیم مسی پایه ها و نقاط ابتدا و انتهای لدر افقی به سیستم گراند متصل گردد کلیه کابل های ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل وابتدای لدر افقی بعد از محل خم شدن کابل گراند شوند به هیچ عنوان در روی دکل جوشکاری صورت نگیرد اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده، به تانکر سوخت، دیزل ژنراتور، تانکر آب هوایی، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد اگر سیستمی از قبل اجرا شده باشد، سیستم قدیم به جدید در عمق خاک متصل گردد سیستم ارت در روی زمین باید با روکش و سیم داخل کانال ها باید بدون روکش و مستقیم کشیده شود پر کردن کانال باید با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم انجام گردد ارتفاع نصب شینه مسی از کف تمام شده باشد شینه داخل اتاق حتی المقدور به چیدمان دستگاه ها نزدیک باشد از هر دستگاهی جداگانه سیم ارتی به شینه متصل گردد قطر و طول شینه گراند بستگی به تعداد انشعابات آن دارد در دکل های مهاری پر ظرفیت مهارهای دکل بایستی توسط بست مخصوص به گراند اتصال یابد جهت استفاده ترانس برق شهر در ایستگاه های مخابرات بایستی گراند جداگانه اجرا گردد در سایت های کامپیوتری جهت اجرای سیستم زمین حتی الامقدور بایستی از یک زمین با سطح یکنواخت بدون شیب استفاده نمود در ایستگاه ها بین نول و گراند نبایستی اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد در دکل های پر ظرفیت که ابعاد قسمت بالای دکل بیشتر از متر می باشد، نیاز به نصب یک عدد برقگیر اضافی در سمت مقابل برقگیر اول می باشد در سیم کشی داخل محوطه سایت های کامپیوتری برای چراغ های روشنایی و سایر موارد باید از کابل زمینی استفاه گردد و در ایستگاه های بالای کوه و نقاط دور از شهر نباید از چراغ روشنایی خیابانی استفاده شود استاندارد قابل قبول آزمایش و تحویل اتصال زمین برای سایت های کوچک زیر اهم و برای سایت های بزرگ و مهم زیر اهم می باشد دلایل حفر چاه ارت چیست؟ حفاظت و ایمن سازی افراد، تجهیزات و دستگاه ها ایمن سازی اتاق سرور ایمن سازی انواع دکل های مخبراتی دکل مهاری خود ایستا و منوپل ایمن سازی مجتمع های مسکونی برج ها و ساختمان ها ایمن سازی پست های برق ایمن سازی سیستم های کنترل دقیق و تجهیزات دیجیتال تست چاه ارت الف توسط دستگاه ارت سنج در این حالت برای تست چاه ارت دوعدد سوند که جزء لوازم جانبی دستگاه ارت سنج می باشد را در فاصله های مساوی بین تا متر و در یک راستا از چاه در زمین قرار دهید لازم به ذکر است جهت تست دقیق، این فاصله ها حتماً برابر باشند به طوریکه اگر سوند اول را در فاصله متری از چاه نصب نمودید سوند دوم را در فاصله متری از چاه و یا متری از سوند دوم نصب نمایید سپس سه عدد پراپ دستگاه را به ترتیب به سیم ارت چاه و سوند اول و دوم وصل نموده و سپس چاه ارت را تست کنید ب توسط یک عدد ترانسفورماتور ایزوله، یک عدد ولت متر و یک عدد آمپرمتر در این حالت نیز مانند حالت قبل سوندها را در زمین قرار دهید سپس آمپرمتر را با ثانویه ترانس سری نمایید و یک سر آزاد ترانس را به سیم ارت چاه وصل نموده و یک سر آمپرمتر را به سوند آخر وصل نمایید یک سر ولت متر را به سیم ارت چاه و سر دیگر آن را به سوند اول وصل نمایید سپس اولین ترانس ایزوله را به برق ولت وصل نموده و مقدار ولت قرائت شده را بر مقدار عدد آمپرمتر تقسیم نمایید مقدار بدست آمده مقاومت تقریبی چاه ارت شما می باشد شکل شمای چاه ارت وقتی بار الکتریکی انباشته شده در ابرها تخلیه شده و به صورت یک قوس الکتریکی به زمین برخورد کند صاعقه اتفاق می افتد ولتاژ صاعقه معمولاً بین تا میلیون ولت در نوسان است و بعضاً ولت هم افزایش پیدا می کند این جریان در حدود آمپر شدت دارد می توان نتیجه گرفت که صاعقه به طور معمول حدود میلیارد وات انرژی تولید می کند و می تواند علاوه بر تلفات جانی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم باعث اختلال و صدمات شدید در تجهیزات و ادوات شبکه ایجاد میدان های شدید مغناطیسی و یا اضافه ولتاژهای قدرتمند مخابرات شده و باعث خسارت زیادی می گردد به منظور جلوگیری از ایجاد اینگونه خسارات و حفاظت و ایمن سازی افراد، تجهیزات و دستگاه ها باید اضافه ولتاژ تولید شده را در جایی خنثی نماییم سیستم ارتینگ خازنی و معمولی بهترین راهکار جهت دستیابی به این هدف می باشد نظرات ثبت دیدگاه قوانین نظر خود را به عنوان اولین دیدگاه بیان کنید نام کد امنیتی دیدگاه شما جزئیات تکمیلی دلخواه وب سایت ایمیل پنهان باشد تلگرام پنهان باشد موبایل پنهان باشد جنسیت آقا خانم اعلام نمی‌کنم رنگ‌بندی بنفش قرمز آبی سبز طلایی درج کدهای ممنوع است از ارسال تکراری خودداری فرمایید بهتر است با حروف پارسی دیدگاه خود را تایپ کنید به منظور کنترل و مدیریت محتوا، در صورت اضطرار، حق ویرایش و یا حذف نظر برای مدیریت محفوظ است مقالات بیشتر برق رله چیست؟ رله چیست و چگونه کار می‌کند؟ پلان‌ها و جانمایی کلید، پریز و لامپ معنی نقشه‌های پلان در سیم‌کشی ساختمان توپ‌های رنگی روی سیم برق چرا روی سیم‌های برق توپ‌های رنگی می‌گذارند؟ روش نصب کلید کولر روش نصب کلید کولر به زبان ساده مؤلف تکنیکال من بازدید تاریخ شبکه های اجتماعی تکنیکال من همچنین پیشنهاد می کنیم خدمات روانشناسی مهاجرت تضمینی به کانادا کلینیک روانشناسی مهرپندار امید مهاجرت به کانادا «طراحی توسط تکبیت، کلیه حقوق محفوظ است»