چاه-ارت-چیست-و-چرا-باید-برای-دستگاه-برش-لیزر-چاه-ارت-در-نظر-

چاه-ارت-چیست-و-چرا-باید-برای-دستگاه-برش-لیزر-چاه-ارت-در-نظر-جستجو برای چاه ارت چیست و چرا باید برای دستگاه برش لیزر چاه ارت در نظر :


چاه ارت چیست؟ و چرا باید برای دستگاه برش لیزر چاه ارت در نظر بگیریم؟ نا معلوم نا معلوم نا معلوم پریدن از محتوا نوار بالا تلفن ایمیل آدرسمشهد، بزرگراه آزادی ، آزادی ساعتهای آزادشنبه تا پنجشنبه صبح الی تماس با مافروش فوق العاده و مناسب ترین قیمت دستگاه برش لیزرتولید کننده دستگاه برش لیزر و لوازم یدکی دستگاه برش لیزر تلفن ایمیل آدرسمشهد، بزرگراه آزادی ، آزادی ساعتهای آزادشنبه تا پنجشنبه صبح الی جستجو جستجو برای منو صفحه اصلی دستگاه برش لیزر دستگاه برش لیزر غیرفلزات لوازم یدکی و قطعات پاور دستگاه لیزر آینه دستگاه لیزر تیوب لیزر مین برد و کنترلر میز زنبوری لنز دستگاه لیزر چیلر دستگاه لیزر مکنده سرامیک رینگ نازل دستگاه لیزر مقالات دانلود نرم افزارهاتماس با ما تماس با ما چاه ارت می می خانهمقالاتچاه ارت در این مقاله به طور خلاصه صحبت میکنیم که چطور چاه ارت مناسب جهت حفظ جان اپراتور  دستگاه برش لیزر و حفاظت از دستگاه را تامین کنیم سوالات برخی مشتریان این بود که در ساختمان های نوساز چطور میشود سیستم ارت را اندازی کرد در پاسخ باید گفت  نیازی به نصب ارت در ساختمان های نوساز نیست چون بدلیل مصوبه تصویب شده سازمان برق بر قانون ارت اجباری جهت پایان کار حتما باید سیستم ارت ساختمان راه اندازی شده باشد اپراتور هایی که در مکان و یا ساختمان های قدیمی میخواهند فعالیت داشته باشند نیاز به راه اندازی سیستم ارت دارند در ادامه روند راه اندازی چاه ارت را بررسی می کنیم چاه ارتچاه ارتدر مهندســی برق، واژه ارت با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی اســت زمین در یک مدار الکتریکی میتواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن سایر ولتاژهای الکتریکی را اندازه گیری میکنند واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق میشود این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار میگیرد یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد در مدارهای قدرت این اتصالها معمولا برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دســتگاه ها از تاثیرات معیوب بودن عایق کاری هادی ها ایجاد میشــود اتصال بــه زمین در مدارهای قدرت از آسیب دیدن عایقهای مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کــرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود میکند از اتصال زمین برای جلوگیری از افزایش الکتریســیته ساکن در هنگام حمل مواد قابل اشتعال یا تعمیر تجهیزات الکترونیکی نیز استفاده میکنند در برخی از انواع تلگراف ها و شبکه های انتقال، زمین به تنهایی نقش یکی از هادی ها را ایفا میکند و به عنوان مسیر بازگشت جریان به منبع مورد استفاده قرار میگیرد با این کار در هزینه ایجاد یک خط جداگانه برای بازگشــت جریان صرفه جویی میشود در اندازه گیری از زمین به عنوان یک پتانســیل الکتریکی ثابت استفاده میکنند که با توجه به اختالف پتانسیل هر قســمت از مدار با زمین، میزان پتانسیل آن قسمت را مشخص میکنند یک زمین الکتریکی، باید از ظرفیت انتقال جریان مناسبی برخوردار باشد تا بتوان از آن به عنوان مبدا صفر ولتاژ استفاده کرد وظيفه اصلي سيستم ارتينگ اين است که هر جريان الکتريکي که وارد اين سيســتم شــد را به طور کامل به زمين منتقل کند سيستم ارتينگ متشکل از چاه ارت و ســيم متصل به چاه است اگر ما بدنه تمام دستگاههاي برقي اعم از صنعتي، مخابراتي، خانگي و يا به طور کلي هرنوع مصرف کننده برق را توسطيک رشته سيم، به سيم اتصال به زمين متصل کنيم،يک سيستم ارتينگ ايجاد کرده ايم هدف از ايجاد اين سيستم اين است که اگر هريک از سيمهاي فاز و يا سيم نول به هر طريقي به بدنه دستگاه اتصال يابد و مدار الکتريکي مورد نظر دچار نشتي جريان شود؛ اين نشتي جريان توسط سيم ارت به زمين منتقل شده و از برق گرفتگي و يا در مواردي اتصالي دستگاه جلوگيري ميشود به طور خالصه اهداف از بكارگیری سیستم ارت عبارتند از الف حفاظت و ایمنی جان انسانب حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الكتریكی و الكترونیكیج فراهم آوردن شرایط ایده ال جهت كار د جلوگیری از ولتاژ تماسیه حذف ولتاژ اضافیو جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقهز اطمینان از قابلیت كار الكتریكی انتخاب محل چاه ارتچاه ارت را باید در مکانهایی كه پایینترین ســطح را داشــته و احتمال دسترسی به رطوبت حتی الامکان در عمق كمتری وجود داشته باشد و یا در نقاطی كه بیشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند، مانند زمینهای چمن، باغچهها و فضاهای سبز حفر نمود با توجه به مقاومت مخصوص زمین، عمق چاه از حداقل متر تا متر و قطرآن حدود سانتیمتر میتواند باشد در زمینهایی كه با توجه به نوع خاك دارای مقاومت مخصوص كمتری هستند، مانند خاكهای كشاورزی و رسی عمق مورد نیاز برای حفاری كمتر بوده و در زمینهای شــنی و ســنگالخی كه دارای مقاومت مخصوص باالتری هســتند، نیاز به حفر چاه با عمق بیشتر میباشد برای اندازهگیری مقاومت مخصوص خاك از دستگاههای خاص استفاده میگردد در صورتی كه تا عمق متر به رطوبت نرسیم و احتمال دهیم در عمق بیشتر از متر به رطوبت نخواهیم رسید، نیازی نیست چاه را بیشتر از متر حفر كنیم بطور كلی عمق متر و قطر حدود سانتیمتر برای حفر چاه پیشنهاد میگردد مصالح مورد نیاز و مشخصات آن برای چاه ارت میله برقگیرمیله برق گیر به طول متر و قطر آن میلی متر و جنس آن مس خالص و نوک تیز باشد بست میله برقگیر به سیم ارتجهت اتصال سیم ارت به در نقاطی که ارتفاع دکل حدودا متر باشد یونولیتجهت استفاده در میله برق گیر بست سیم به دكلسیم نمره را به اندازه های لازم بریده و رشته رشته کرده جهت اتصال سیم ارت به دکل استفاده می نمائیم تسمه آلومینیومی یا مسیدر اندازه های میلیمتر با بکارگیری یونولیت جهت بستن میله برق گیر دردکل های مهاری سیم مسی نمره رشته كابلشو نمره جهت اتصال سیم ارت به شینه ارت داخل سایت و یا اتصال پای دکل های مهاری و خود ایستا به سیستم ارت لوله پلی اتیلن اتمسفربرای ایجاد پوشش عایق روی سیم مسی در محوطه و محل تردد بست لوله پلی اتیلن همراه پیچ و رولپلاکجهت اتصال لوله پلی اتیلن به دیوار پودر انفجاری جهت جوش دادن سیم به صفحه مقره همراه پیچ و رولپالكجهت اتصال شینه مسی به دیوار پیچ و مهره نمره با واشر فنری و تختجهت اتصال شینه مسی – پلیت – شینه پای دکل بست سیم به صفحه مسیبه منظور محکم کردن اتصال سیم روی صفحه مسی بست دو سیم نمره جهت اتصال دو سیم نمره روی زمین   پلیت مخصوص اتصال میله برقگیر به دكلبرای دکل های خود ایستا متری استفاده میگردد شینه مسی مخصوص پای دكل برای وصل نمودن پای دکل های خود ایستای متری به سیستم ارت بست میله برقگیر به پلیتجهت اتصال میله برقگیر به پلیت در دکل های خود ایستای متری بست مربوط به سیم مسیبرای اتصال سیم به میله برق گیراتصال سیم به صفحه مسی اتصال سیم به صفحه مسی بسیار مهم است و هرگز و در هیچ شرایطی نباید این اتصال تنها با استفاده از بست، دوختن سیم به صفحه برقرار گردد بلکه حتما باید سیم به صفحه جوش داده شود و برای استحکام بیشتر با استفاده از عدد بست سیم به صفحه ردیف جدول مصالح مورد نیاز بسته شده و محکم گردد برای جوش دادن قطعات مســی به یکدیگر از جوش برنج یا نقره استفاده شود در صورت عدم دسترسی به این نوع جوش از جوش استفاده میگردد حفر چاه ارت بــا توجه به شــرایط جغرافیایــی منطقه، چاهی با عمق مناســب و در مکان مناســب با توجه بــا راهنمای انتخاب محل چاه ارت حفر میگردد شیاری به عمق سانتیمتر از چاه تا پای دکل برای مسیر سیم چاه ارت تا برقگیر روی دکل همچنین برای سیم ارت داخل ساختمان حفر میشود در صورتی که مسیر دو سیم مشترك باشد بهتر است، مسیر دو سیم ایزوله گردد همینطور مسیر سیمها باید کوتاهترین مسیر بوده و سیم میله برقگیر و ارت حتی الامکان مستقیم و بدون پیچ و خم باشد و نبایستی خمهای تند داشته باشد و در صورت نیاز به خم زدن سیم در طول بیش از سانتیمتر انجام گردد پر نمودن چاه ارتپر نمودن چاه ارت ابتدا حدود لیتر محلول آب و نمک تهیه و کف چاه ریخته میشود، بطوریکه تمام کف چاه را در برگیرد پس از گذشت ساعت مراحل زیر انجام داده میشود به ارتفاع سانتیمتر از ته چاه با خاك رس و یا خاك نرم پر شده و به مقدار لازم حدود کیلوگرم معادل کیسه کیلوگرمی بنتونیت را با آب مخلوط کرده و بصورت دوغاب در آورده و مخلوط حاصل را به ارتفاع ســانتیمتر از کف چاه ریخته میشــود هر چه مخلوط حاصل  غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر خواهد بود نکته اگر چاه ارت خود را راه اندازی کرده اید و مشکلاتی مانند برق گرفتگی را هنوز هم مشاهده میکنید از یک کارشناس بخواهید کیفیت چاه شما را بررسی کند پایین بودن سطح کیفیت ارت بستگی به عوامل متعددی دارد شرکت جهان لیزر به مشتریان خود این توصیه را میکند که قبل از نصب دستگاه در محل حتما از سیستم ارت مکان خود مطلع باشند در صورت هرگونه سوال می توانید با پشتیبانی شرکت در ارتباط باشید راهبری نوشتهقبلیکاربرد دستگاه های لیزر در صنعت ساعت سازی نظر برای چاه ارت ناصحی گفت می در ب ظبسیار توضیحات کامل و جامعی بود ممنون از سایت خوبتون پاسخ مرادی لیزر گفت می در ب ظچند وقتی بود به دنبال مطالب خوبی میگشتیم در رابطه با چاه ارت که در اینجا بسیار کامل توضیح داده شده ممنون از سایت مفیدتون پاسخ دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخنشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند دیدگاهنام ایمیل وب‌ سایت ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم جستجو برای نوشته‌های تازه چاه ارت کاربرد دستگاه های لیزر در صنعت ساعت سازی عینک ایمنی لیزر آموزش نگهداری دستگاه برش لیزر تفاوت لیزر و دسته بندی ها اسلایدر ویژه خدمات ها دستگاه برش لیزر غیرفلزات لوازم یدکی و قطعات مقالات مطالببرش لیزر خرید دستگاه برش لیزر دستگاه برش لیزر دستگاه لیزر دستگاه لیزر اقساط قطعات و لوازم جانبی دستگاه برش لیزر درباره ماشرکت تولیدی جهان لیزر با تجربه چندین ساله در امر ساخت انواع دستگاه با کیفیت لیزر و با پشتوانه ای عظیم از نیروهای متخصص و کارآمد در این زمینه نقش به سزایی در تامین نیاز صنعتی کشور به انواع دستگاه های لیزری داشته است جهان لیزرما در جهان لیزر توانستیم با استفاده از نوآوری و خلاقیت پس از چندین سال تجربه، و تکیه بر نیروهای متخصص فنی خود و با تغییر رویکرد اقدام به تولید دستگاه های برش لیزری و ساخت آن را بومی سازی کرد نوشته های تازه چاه ارت کاربرد دستگاه های لیزر در صنعت ساعت سازی عینک ایمنی لیزر آموزش نگهداری دستگاه برش لیزر تفاوت لیزر و آموزش های کلیدیدستگاه برش لیزرنکات مهم خرید دستگاه برش لیزردستگاه حکاکی لیزر فایبرآموزش نگهداری دستگاه برش لیزر  طراحی و توسعه توسط تیم جهان لیزر بکش بالا