کالای برق لِنا - بورس کالای برق ساختمان لاله زار - لیست قیمت|خانه

کالای برق لِنا - بورس کالای برق ساختمان لاله زار - لیست قیمت|خانه


. برخی پروژه هایی که توسط کالای برق لِنا - LENA اجرا شده اند .


نام پروژه :شب بو کارفرما:آقای مهندس میرزایی سال اجرا: 95 مکان:اندرزگو طبقات: 11
نام پروژه :شب بو
کارفرما:آقای مهندس میرزایی
سال اجرا: 95
مکان:اندرزگو
طبقات: 11نام پروژه:فرشته کارفرما:آقای معینی سال اجرا: 95 مکان:فرشته طبقات: 12
نام پروژه:فرشته
کارفرما:آقای معینی
سال اجرا: 95
مکان:فرشته
طبقات: 12نام پروژه :رستوران شاندیز کارفرما:آقای خرسندی سال اجرا: 95 مکان:جردن طبقات: 9
نام پروژه :رستوران شاندیز
کارفرما:آقای خرسندی
سال اجرا: 95
مکان:جردن
طبقات: 9


. مشاهده کاتالوگ پروژه های اجرا شده .

. ارائه برترین برندهای بازار .