�������� ������ ���� ������������ �������� ��������

�������� ������ ���� ������������ �������� ��������نکات مهم در انتخاب سینی کابل

نکات مهم در انتخاب سینی کابل
معیارانتخاب سینی کابل به عنوان یکی از سیستم های پشتیبانی اصلی ، برای انتقال و محافظت از کابل ها و سیم های برق و فناوری ارتباطات است.
 
 
 
یک سیستم سینی کابلی از کابلهای قدرت و سیگنال پشتیبانی می کند، همچنین از کابل های برق و سیگنال محافظت می کند و به دنبال ارتقاء ، گسترش، پیکربندی و یا انتقال شبکه ها و محافظت از آنها می باشد.
 
 
 
اکثر این سیستم ها باز هستندو با محیط تبادل دمایی داشته و اجازه از دست دادن حرارت را به صورت کارا و دسترسی آسان به قطعات و جایگزینی و تعمیرات را می دهند .
 
 
 
اگر چه به طور معمول سینی کابل از سقف معلق و یا به دیوار نصب شده است، اما برخی از سیستم های سینی کابلی مناسب برای استفاده های زیر زمینی نیز هستند.
 
 
 
سیستم های سینی کابل جایگزینی مناسب برای انتقال سیم و کابل های برق در درون لوله های فولادی برق می باشند که به طور کامل سیم و کابل را احاطه کرده و امکان دسترسی ساده به آنها را نمیدهد.
 
 
 
-نوع و تعداد کابل های پشتیبانی شده :
 
 
اینکه قراراست چه تعدادی از سیم وکابلها را در درون سینی کابل آرایش داده و منظم کنیم عرض و ضخامت این تجهیز را مشخص خواهد کرد.
 
 
 
تعداد کابلها صرفه نظر از اینکه ممکن است چه اثراتی بر روی یکدیگر داشته باشند ( از نقطه نظر اختلال و نویز های ایجاد شده ) می تواند مشخص کننده عرض این تجهیز باشد ، در صورتی که کابلها بر روی یکدیگر نویز ایجاد کنند ، می توان آنها را با دیواره جداکننده ( دیوایدر ) از یکدیگر جدا کرد.
 
 
 
 
- شرایط محیطی:
 
 
آیا کابل در معرض شرایط هواشناسی سخت و یا ساختمان قرار می گیرد؟
 
 
نوع محیط قرارگیری این تجهیز ، مواد اولیه ساخت آن را مشخص خواهد کرد ، به طور مثال استفاده از ورق استیل ، ورقهای گالوانیزه سرد و یا ورق روغنی و سیاه فولادی که با پوشش گالوانیزه گرم پوشیده شوند .
 
 
 
در نقاط با رطوبت بالا بهتر است از سینی های کابل گالوانیزه گرم ، در نقاط با بخارات اسیدی و خورندگی شیمیایی بالا از سینی های کابل استیل و در نقاط مسقف و با رطوبت معمولی از سینی های کابل گالوانیزه سرد ( فابریک کارخانه ای ) استفاده گردد.
 
 
 
 
-حساسیت به خوردگی:
 
 
میزان خوردگی و پاشش محلولهای اسیدی برروی سطح این تجهیز و یا بخارهای ناشی از این مواد می تواند بر دوام و طول عمر واستفاده از این تجهیز تاثیرگذار باشد.
 
 
 
بهتر است در مکانهایی که بخارات اسیدی و یا خورندگی شیمیایی وجود دارد از سینی های کابل استیل استفاده گردد.
 
 
 
 
-وزن کابل نصب شده :
 
 
وزن کابلها نیز می تواند در انتخاب ضخامت ورق این تجهیز اثرگذار باشد ، طبیعتا با افزایش وزن سیم وکابل می بایست بر ضخامت این تجهیز افزود.
 
یکی دیگز از راهکارهای مناسب جهت پایین آوردن و کنترل قیمت این تجهیز استفاده از تعداد براکت ( ساپورت دیواری ) بیشتر و استفاده از سینی های با ضخامت کمتر است .
 
 
 
با این روش عدد سینی های کابل کمتر و تعدادی براکت اضافه خواهد شد که در نهایت قیمت تمام شده ما بسیار کمتر خواهد شد.
 
 
 
 
- شعاع خمش کابل و سینی کابل :
 
 
قطر بالای مقاطع کابلها و میزان خمش آن در طراحی اتصالات این تجهیز اثرگذار بوده و متناسب با میزان خمش کابل ، می بایست میزان شعاع خمش اتصالات را در نظر گرفت.
 
 
 
کابلهای با سطح مقطع بالا اگر بیش از اندازه خم شوند ممکن است دچار آسیب شوند لذا در این موارد از اتصالات سینی با شعاع خمش بیشتر استفاده می کنند و زوایای آسیب زننده در بعضی اتصالات را حذف می نمایند.
 
 
 
 
-  آزادی ورودی / خروجی کابل:
 
 
کابلها در این سیستم محافظ سیم و کابل در ابتدا و انتها آزاد بوده و امکان مفصل زدن و اضافه و کم کردن آنها به راحتی مقدور است .
 
 
 
 
-  سهولت نصب:
 
 
نصب و راه اندازی این سیستم محافط بسیار راحت و با سرعت بالا انجام می گیرد ، جهت سهولت در نصب می توان از شاخه های 3 متری استفاده نمود که هم سهولت و هم زمان کمتری را در نصب خواهیم داشت .
 
-  بسط پذیری:
 
 
 آیا می توان سینی کابل های دیگررا به راحتی اضافه کرد؟ بله ، در این سیستم با استفاده از کوپلینگ ها ( رابط های کفی و یا بغل بند ) می توان شاخه ها را امتداد داد و این کار به سادگی همراه با رابط ها و تعدادی پیچ و مهره امکان پذیر می باشد.
 
 
 
 
-  مقدار گرمای تولید شده:
 به راحتی میتوان در این سیستم محافظ سیم و کابل میزان گرمای تولید شده راتوسط اختصاص پانچ های متناسب با نوع کابلهای مورد استفاده مدیریت کرد ، اگر کابلهای ما از نوع قدرت بوده و بسیار گرم می شوند بهتر است به جای سینی از نردبان کابل استفاده گردد.
 
 
 
میزان پانچ های سینی ها را می توان تا اندازه زیاد نمود که مقاومت صفحه کم نگردد و به این منظور در حدود 30 تا 40 درصد سطح را می توان به سوراخهای سینی کابل اختصاص داد
 
 
 
-  طول پشتیبانی دهانه های سینی
 
 
از دیگر مواردی است که در انتخاب این تجهیز موثر خواهد بود و در حین طراحی باید ملحوظ گردد محاسبه دهانه ها با توجه به وزن بار سینی ها می باشد.به طوری که هرچه اندازه دهانه ها بیشتر گردد باید از ساپورت مقاوم تری جهت اتصال به دیوار و یاسقف استفاده کرد.